• Antalya Seminer 1

    Merkezi Sistemde Isı Kontrol Cihazları Uygulama Kılavuzu Hazırlanması Çalıştayı

    Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

BEP TR  web portalı; Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen 
Binalarda Enerji  Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yenilenmiştir.”

 Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü